Ako vám môžeme pomôcť?

LED displej - sila signálu

LED displej na zariadení MagicTrap poskytuje nielen informácie o zostávajúcom nabití batérie, ale zobrazuje aj to, či je zariadenie MagicTrap úspešne pripojené k aplikácii MagicScout a aký dobrý je rádiový signál v mieste inštalácie.


V zásade platí, že čím viac kontroliek LED svieti, tým lepší je váš rádiový signál. Ak to chcete skontrolovať, stlačte a podržte funkčné tlačidlo na bočnej strane zariadenia, kým nezačnú blikať kontrolky LED:

rozsvieti sa 1 modrá kontrolka: Slabá sila signálu
rozsvietia sa 2 modré kontrolky: Sila signálu je stredná
svietia 3 modré kontrolky: Sila signálu dobrá


Dôležité: Ak má pasca slabý signál alebo prijíma iba signál "EDGE", premiestnite ju, aby mohla spoľahlivo odosielať obrázky.

 

signal.jpg

3 z 3 to pomohlo

Lepšie informácie, lepšie rozhodnutia.

Začnite ešte dnes a stiahnite si aplikáciu MagicScout zadarmo.