Ako vám môžeme pomôcť?

LED displej - úroveň nabitia batérie

LED displej na zariadení MagicTrap poskytuje nielen informácie o zostávajúcom nabití batérie, ale zobrazuje aj to, či je zariadenie MagicTrap úspešne pripojené k aplikácii MagicScout a aký dobrý je rádiový signál v mieste inštalácie.

 

V zásade platí, že čím viac kontroliek LED svieti, tým lepšia je úroveň nabitia batérie. Ak to chcete skontrolovať, stlačte raz funkčné tlačidlo na boku zariadenia alebo to skontrolujte priamo v aplikácii:

  • Tri zelené kontrolky: > 70 % úroveň nabitia
  • Dve zelené kontrolky: úroveň nabitia 31-70 %
  • Jedno zelené svetlo: úroveň nabitia 25-30 %
  • Jedno červené svetlo < 25 % nabitia

 

battery_status.gif

battery.jpg

2 z 2 to pomohlo

Lepšie informácie, lepšie rozhodnutia.

Začnite ešte dnes a stiahnite si aplikáciu MagicScout zadarmo.