Ako vám môžeme pomôcť?

Nastavenia jazyka

Aplikácia MagicScout je v súčasnosti k dispozícii v dvoch jazykoch: Len tak môžeme zabezpečiť, aby bolo všetko správne preložené. Ak chcete, môžete medzi týmito dvoma jazykmi prepínať. Funguje to takto:

Srach-Einstellungen.gif

0 z 1 to pomohlo