Kā mēs varam jums palīdzēt?

Valodas iestatījumi

MagicScout lietotne pašlaik ir pieejama divās valodās: Jūsu valsts valoda un angļu valoda, jo tikai tā mēs varam nodrošināt, ka viss ir pareizi tulkots. Ja vēlaties, varat pārslēgties starp abām valodām. Tas darbojas šādi:

Srach-Einstellungen.gif

0 no 1 novērtēja kā noderīgu