Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Πώς λειτουργεί η αναγνώριση εικόνας

// Τεχνητή νοημοσύνη

Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και την τεχνητή νοημοσύνη, όλες οι εικόνες σας αναλύονται σε δευτερόλεπτα. Τα μοντέλα μας εκπαιδεύονται συνεχώς για να αναγνωρίζουν μοτίβα στις εικόνες.

// Δεδομένα εκπαίδευσης

Για να διασφαλίσουμε ότι το λογισμικό έχει στη διάθεσή του επαρκές εκπαιδευτικό υλικό, έχουμε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο αρχείο δεδομένων με χιλιάδες εικόνες, το οποίο αυξάνεται συνεχώς.

Το αρχείο περιέχει, για παράδειγμα, φωτογραφίες καλλιεργειών σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, προοπτικές και συνθήκες φωτισμού, καθώς και αρκετές εικόνες αναφοράς τυπικών παρασίτων της ελαιοκράμβης σε κίτρινους δίσκους.

2 στους 6 το βρήκαν χρήσιμο

Καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερες αποφάσεις.

Ξεκινήστε σήμερα και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή MagicScout.